Listy dłużników w internecie to strony, na których prezentowane jest zadłużenie przypisane do konkretnego dłużnika. Najczęściej podaje się nie tylko kwotę długu i godność osoby, której dotyczy zadłużenia, co również ulicę i miasto, w której mieszka. W oczywisty sposób internetowe listy dłużników rodzą pewne wątpliwości natury etycznej i prawnej. Czy publikowane w internecie listy dłużników są legalne? Czy można usunąć z nich swoje nazwisko? Sprawdzamy!

Listy dłużników w internecie – nowy sposób na dłużnika?

Problematyka egzekucji długów stanowi bolączkę dla wielu przedsiębiorców – zarówno małych, jak i większych firm. Oczywiście nikt z nas nie chciałby posiadać zadłużenia, jeśli jednak już do niego dojdzie, to może się okazać, że nasze nazwisko znajdziemy na liście dłużników w internecie. W jaki sposób funkcjonują takie listy i na czym polegają?

Listy dłużników w internecie

możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy typ to listy informacyjne, które wystawiają poszczególne firmy windykacyjne. Firmy windykacyjne upubliczniają informacje o danym zadłużeniu, aby w ten sposób zachęcić dłużnika do spłaty długu – nikt z nas wszak nie lubi sytuacji, w której każdy, kto wpisze nasze imię i nazwisko w wyszukiwarkę internetową, może zobaczyć informację o posiadanym przez nas zadłużeniu.

Listy dłużników w internecie – giełdy wierzytelności

Drugi rodzaj list dłużników w internecie z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej popularny. Są to wszelkiego rodzaju internetowe giełdy długów (a właściwie: giełdy wierzytelności). Firma posiadająca dowód zadłużenia może skorzystać z usług giełdy długów i przekazać informację o nim. Na giełdach wierzytelności długi sprzedawane są innym firmom w zamian za określony procent wartości zadłużenia.

Ze względu na to, że wiele długów jest przedawnionych lub istnieje wobec nich prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w zakresie egzekucji sądowej, przedsiębiorcy sprzedają długi na giełdach wierzytelności nawet za kilka lub kilkanaście procent wartości długu. Taka sytuacja dla przedsiębiorcy może wydawać się nieopłacalna, ale wychodzi ona z założenia, że lepiej jest odzyskać małą część zadłużenia, niż nie odzyskać go wcale. W takiej sytuacji prawa do egzekucji długu nabywa kupujący dług, natomiast sama giełda wierzytelności otrzymuje bonifikatę procentową w zamian za pośrednictwo przy sprzedaży długu.

Jak usunąć informację z listy długów? Czy jest to legalne?

Listy długów, jak i giełdy wierzytelności, zgodnie z polskim prawem są całkowicie legalne. Niezgodna z prawem będzie jednak sytuacja, w której w ogłoszeniu zostały podane zbyt dokładne dane osobowe dłużnika (dokładny adres, informacje o zawodzie itp.). Dopuszczalne jest podanie ulicy, miasta, godność i kodu pocztowego – i nic poza tym.

Nie można usunąć informacji z listy długów w inny sposób, niż spłacić samemu zadłużeniu. Jeżeli nastąpiła pomyłka i nigdy nie posiadaliśmy zadłużenia, możemy próbować kontaktować się z firmą lub wkroczyć na drogę sądową. Najlepszą jednak metodą okazuje się nie zawieranie tych zobowiązań, które trudno będzie nam spłacić.