Firmy pożyczkowe

Jak zbudować pozytywny scoring BIK?

By adminStyczeń 28, 2019 Brak komentarzy

W przeciwieństwie do instytucji poza bankowych, banki mają ustawowy obowiązek sprawdzenia potencjalnych klientów w Biurze Informacji Kredytowej.  Istotny w tej kwestii jest scoring BIK, czyli ocena punktowa oceniająca ryzyko, z jakim może się wiązać pożyczenie nam pieniędzy. Im ocena ta jest wyższa tym większe prawdopodobieństwo, że spłacimy zobowiązanie w terminie. Warto walczyć o dobry scoring, szczególnie jeśli w przyszłości planujemy zaciągnąć szybką pożyczkę online lub wziąć kredyt hipoteczny. Im lepsza ocena tym korzystniejsze warunki kredytu otrzymamy. W poniższym artykule spróbujemy przedstawić jak zbudować pozytywny scoring BIK.

Co to jest scoring BIK?

Scoring to element rejestru BIK mający charakter oceny punktowej oceniającej ryzyko, z jakim może się wiązać pożyczenie nam pieniędzy. Im ocena ta jest wyższa tym większe prawdopodobieństwo, że spłacimy zobowiązanie w terminie. W bazie Biura Informacji Kredytowej znajdują się osoby, które zaciągnęły zobowiązania w bankach lub w instytucjach pozabankowych współpracujących z BIK. Niska ocena punktowa może w istotny sposób wpłynąć na odrzucenie wniosku o kredyt lub pożyczkę online.

Jak obliczany jest scoring Biura Informacji Kredytowej?

Scoring obliczany jest według skomplikowanej formuły matematycznej uzależnionej od wielu zmiennych parametrów. Na jej podstawie każdy klient otrzymuje indywidualną ocenę, która pomaga w określeniu czy dany pożyczkobiorca jest wystarczająco wiarygodny i sumienny w spłacie zobowiązań by udzielić nam kolejnej pożyczki. Wspomniana ocena jest przedstawiana za pomocą tzw. systemu gwiazdek. Im więcej punktów otrzymamy tym większą zdolność kredytową posiadamy. Stosunek punktowy do otrzymanych gwiazdek przedstawia się następująco:

  • od 192 do 279 punktów – 1 gwiazdka,
  • od 280 do 367 punktów – 2 gwiazdki,
  • od 368 do 455 punktów – 3 gwiazdki,
  • od 456 do 543 punktów – 4 gwiazdki,
  • od 544 do 631 punktów – 5 gwiazdek.

Jak budować pozytywny scoring BIK?

Niska ocena naszej zdolności kredytowej nie zawsze musi być równoznaczna z brakiem możliwości zaciągnięcia pożyczki. Istnieją sposoby na budowanie pozytywnego scoringu BIK. Pierwszym i najbardziej skutecznym sposobem jest spłacanie zobowiązań w terminie. Warto wiedzieć, że przekroczenie terminu płatności o kilka dni (maksymalnie 30) nie ma wpływu na ocenę BIK. Kolejnym sposobem jest unikanie składania kilku wniosków o pożyczkę w tym samym czasie. Takie sytuacje są również odnotowywane w rejestrze Biura Informacji Kredytowej.  Większa liczba wniosków o pożyczkę będzie równoznaczna z mniejszą oceną punktową pożyczkobiorcy.

Warto zmniejszyć limit karty kredytowej. Nieprzekraczanie limitu karty kredytowej może w pozytywny sposób wpłynąć na budowanie scoringu BIK. Zwiększenie wiarygodności kredytowej można także uzyskać poprzez zaciągnięcie pierwszej pożyczki. Jeśli należność zostanie spłacona w terminie nasze dane trafią wraz z pozytywną oceną do bazy BIK.

Współczesny świat podbija ciągle rozwijający się rynek pożyczkowy i kredytowy. Polacy coraz chętniej sięgają po szybkie pożyczki online. Wielu pożyczkodawców i kredytodawców prowadzi weryfikację opierającą się na prześledzeniu naszej historii pożyczkowej. Warto poświęcić swój czas i wysiłek na zbudowanie pozytywnego scoringu BIK, by bez problemu otrzymać szybkie wsparcie finansowe na dogodnych i korzystnych dla nas warunkach.