BIK

Jak sprawdzić własną historię w BIK?

By adminStyczeń 31, 2019 Brak komentarzy

Współczesny świat podbija ciągle rozwijający się rynek pożyczkowy. Polacy coraz chętniej sięgają po szybkie pożyczki online. Większość instytucji pożyczkowych prowadzi weryfikację opierającą się na prześledzeniu naszej historii pożyczkowej. Warto pamiętać, że z informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej korzystają nie tylko pożyczkodawcy. Każdy ma możliwość sprawdzenia swojej historii finansowej.

Rejestracja i aktywacja konta BIK

Chcąc zarejestrować się w serwisie BIK należy wejść na stronę główną Biura Informacji Kredytowej i wypełnić stosowny formularz. W widniejącym tak kwestionariuszu poproszeni zostaniemy o podanie podstawowych danych osobowych tj. Imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL oraz numer dowodu osobistego. Następnym krokiem jest pozytywne przejście weryfikacji naszej tożsamości. Na chwilę obecną BIK praktykuje dwa sposoby weryfikacji tożsamości klienta: na podstawie skanu dokumentu tożsamości oraz listem poleconym. Weryfikacja na podstawie skanu dowodu tożsamości wymaga kilku niezbędnych działań. Podstawową sprawą jest przygotowanie skanu dokumentu tożsamości oraz dołączenie go do wypełnionego wcześniej formularza. Następnie wnioskodawca zostaje poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego z konta, którego jesteśmy prawnym i jedynym właścicielem. Przelew ten powinien zostać wykonany na kwotę 1 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wdrożona procedura weryfikacji danych zawartych we wniosku i tych dotyczących Twojego konta bankowego. Jeśli dane będą tożsame, wówczas na adres email otrzymamy link aktywacyjny po którego kliknięciu otrzymamy smsa z kodem autoryzacyjnym, który należy wpisać w formularz rejestracyjny. Po tych czynnościach konto zostanie zarejestrowane.

Kolejnym sposobem jest weryfikacja za pośrednictwem listu poleconego. Należy wejść na stronę główną Biura Informacji Kredytowej i wypełnić stosowny formularz, w którym trzeba podać adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany list. Po odebraniu listu poleconego należy odebrać maila z linkiem aktywacyjnym. Po jego kliknięciu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego zawartego w liście. Następnie otrzymamy smsa z kodem autoryzacyjnym, który należy wprowadzić w odpowiednią część formularza. Jeśli dane będą tożsame, wówczas na adres email otrzymamy link aktywacyjny po którego kliknięciu otrzymamy smsa z kodem autoryzacyjnym, który należy wpisać w formularz rejestracyjny. Po tych czynnościach konto zostanie zarejestrowane.

Dane które możemy uzyskać w BIK

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych „Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. Warto pamiętać, że z rejestru dłużników BIG możemy uzyskać raporty dotyczące wszystkich danych gospodarczych dłużnika oraz zestawienie firm, które pytały o nasze dane przez ostatnie 12 miesięcy.  Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z pakietu 12 raportów składających się z alertów BIK, które poinformują nas smsowo o kredycie wziętym na nasze dane osobowe oraz zastrzeganiu dowodu osobistego, jeśli takowy zgubimy.

Jakie dane przechowuje BIK?

Za każdym razem, gdy zaciągniemy zobowiązanie finansowe informacja ta trafia do BIK – oczywiście jeśli nasz pożyczkodawca współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. W rejestrze znajdują się takie dane jak: dane osobowe, informacje dotyczące naszych kredytów oraz informacje o terminowej lub zaległej spłacie zobowiązań. Rejestr zawiera także score BIK, czyli ocenę punktową oceniającą ryzyko, z jakim może się wiązać pożyczenie nam pieniędzy. Im ocena ta jest wyższa tym większe prawdopodobieństwo, że spłacimy zobowiązanie w terminie.

Jeśli nasza historia BIK jest niekorzystna warto pamiętać, że dzisiejsze instytucje pozabankowe charakteryzują się bardzo elastyczną ofertą. Oferują pożyczki również osobom, które nie posiadają historii kredytowej oraz tym, którzy ze względu na zaciągnięte już zobowiązania nie mają szans na otrzymanie kredytu w bankach. Gotówka w kilka minut potrafi radykalnie zmienić naszą sytuację finansową.